Zarządzenie nr 1/2019 z dnia 4 stycznia 2019 w sprawie wprowadzenia planu finansowego w MiGBP w Wołowie na 2019 roku, str. 1, str. 2

Zarządzenie nr 2/2019 z dnia 23 stycznia 2019 w sprawie wprowadzenia zmian w zarządzeniu 4/2014.

Zarządzenie nr 3/2019 z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie zmian w planie finansowym MiGBP na 2019 rok.

Zarządzenie nr 4/2019 z dnia 20 marca 2019 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego MiGBP, str. 1, str. 2, str. 3

Zarządzenie nr 5/2019 z dnia 1 kwietnia 2019 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia skontrum w Dziale dla Dzieci i Młodzieży.

Zarządzenie nr 6/2019 z dnia 29 kwietnia 2019 roku w sprawie zmian w planie finansowym MiGBP na 2019 rok.

Zarządzenie nr 7/2019 z dnia 13 maja 2019 roku w sprawie ustalenia ceny za udział jednej osoby w tygodniowym turnusie Półkolonii z biblioteką, podczas wypoczynku letniego w roku 2019.

Zarządzenie nr 8/2019 z dnia 16 maja 2019 roku w sprawie ustalenia ceny za udział jednej osoby w akcji Biblioteka nocą - Na tropie bibliotecznych tajemnic.

Zarządzenie nr 9/2019 z dnia 17 maja 2019 roku w sprawie ustalenia 20% zniżki dla jednej osoby, biorącej udział w tygodniowym turnusie Półkolonii z biblioteką, podczas wypoczynku letniego w roku 2019.

Zarządzenie nr 10/2019 z dnia 20 maja 2019 roku w sprawie ustalenia ceny za obsługę wypożyczeń międzybibliotecznych, realizowanych przez MiGBP w Wołowie.

Zarządzenie nr 11/2019 z dnia 21 maja 2019 roku w sprawie zmian w planie finansowym MiGBP w roku 2019.

Zarządzenie nr 12/2019 z dnia 23 maja 2019 roku w sprawie zmian w planie finansowym MiGBP w roku 2019.

Zarządzenie nr 13/2019 z dnia 23 maja 2019 roku w sprawie bezpłatnego udziału w tygodniowym turnusie Półkolonii z biblioteką podczas wypoczynku letniego 2019.

Zarządzenie nr 14/2019 z dnia 18 czerwca 2019 roku w sprawie zmian w planie finansowym MiGBP na rok 2019.

Zarządzenie nr 15/2019 z dnia 19 lipca 2019 roku w sprawie upoważnienia pracownika do zastępowania Dyrektora MiGBP w Wołowie.

Zarządzenie nr 16/2019 z dnia 19 lipca 2019 roku w sprawie zmian w planie finansowym MiGBP na rok 2019.

Zarządzenie nr 17/2019 z dnia 23 lipca 2019 roku w sprawie zmian w planie finansowym MiGBP na rok 2019.

Zarządzenie nr 18/2019 z dnia 30 sierpnia 2019 roku w sprawie zmian w planie finansowym MIGBP na rok 2019.

Zarządzenie nr 19/2019 z dnia 23 września 2019 roku w sprawie zmian w planie finansowym MiGBP na rok 2019 - str. 1, str. 2.

Zarządzenie nr 20/2019 z dnia 7 października 2019 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia skontrum w filii w Pełczynie.

Zarządzenie nr 21/2019 z dnia 8 października 2019 roku w sprawie zmian w Regulaminie wynagradzania pracowników MiGBP w Wołowie.

Zarządzenie nr 22/2019 z dnia 29.10.2019 r. w sprawie zmian w planie finansowym MiGBP w roku 2019.

Zarządzenie nr 23/2019 z dnia 4 listopada 2019 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia skontrum w filii w Lubiążu.

Zarządzenie nr 24/2019 z dnia 26 listopada 2019 roku w sprawie zmian w planie finansowym MiGBP w roku 2019.

Zarządzenie nr 25/2019 z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie zmian w planie finansowym MiGBP w roku 2019.

Zarządzenie nr 26/2019 z dnia 12 grudnia 2019 roku w sprawie upoważnienie pracownika do zastępowania Dyrektora MiGBP w Wołowie.

Zarządzenie nr 27/2019 z dnia 12 grudnia 2019 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji środków pieniężnych przechowywanych w kasie, uzgodnienia sal z kontrahentami oraz weryfikacji sald ksiąg rachunkowych w siedzibie MiGBP w Wołowie.