Zarządzenie nr 1/2018 z dnia 4 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia cen wynajmu sali konferencyjnej oraz sali komputerowej przez MiGBP w Wołowie.

Zarządzenie nr 2/2018 z dnia 4 stycznia 2018 r. w sprawie planu finansowego w MiGBP na rok 2018, załącznik nr 1, załącznik nr 2 

Zarządzenie nr 3/2018 z dnia 4 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia: rodzajów środków ochrony indywidualnej, stanowisk, na których dopuszczalne jest  używanie przez pracowników własnej odzieży i obuwia roboczego i ekwiwalentu z tego tytułu konserwacji odzieży i obuwia roboczego w MiGBP w Wołowie

Zarządzenie nr 4/2018 z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia likwidacji pieczątek i trybu jej działania, załącznik

Zarządzenie nr 5/2018 z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania ze służbowej poczty elektronicznej przez pracowników MiGBP w Wołowie. 

Zarządzenie nr 6/2018 z dnia 12 marca 2018 roku w sprawie zmiany Regulaminu organizacyjnego MiGBP w Wołowie. 

Zarządzenie nr 7/2018 z dnia 19 marca 2018 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania ze zbiorów i usług MiGBP w Wołowie. 

Zarządzenie nr 8/2018 z dnia 5 kwietnia 2018 roku w sprawie wprowadzenia Polityki Zarządzania Ryzykiem w MiGBP w Wołowie, str. 2, str. 3, str. 4

Zarządzenie nr 9/2018 z dnia 5 kwietnia 2018 roku w sprawie zmiany  Regulaminu Kontroli Zarządczej w MiGBP w Wołowie.

Zarządzenie nr 10/2018 z dnia 9 kwietnia 2018 roku w sprawie zmiany w Regulaminie pracy w MiGBP w Wołowie. 

Zarządzenie nr 11/2018 z dnia 9 kwietnia 2018 roku w sprawie powierzenia pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych w MiGBP w Wołowie.

Zarządzenie nr 12/2018 z dnia 21 maja 2018 roku w sprawie ustalenia ceny za udział w Półkoloniach z biblioteką .

Zarządzenie nr 13/2018 z dnia 21 maja 2018 roku w sprawie zmian w planie finansowym MiGBP na rok 2018.

Zarządzenie nr 14/2018 z dnia 21 maja 2018 roku w sprawie wprowadzenia Analizy ryzyka przetwarzania danych osobowych w MiGBP.

Zarządzenie nr 15/2018 z dnia 21 maja 2018 roku w sprawie wprowadzenia Rejestru czynności przetwarzania danych osobowych w MiGBP.

Zarządzenie nr 16/2018 z dnia 21 maja 2018 roku w sprawie wprowadzenia Polityki retencji danych w MiGBP.

Zarządzenie nr 17/2018 z dnia 21 maja 2018 roku w sprawie wprowadzenia Polityki bezpieczeństwa danych MiGBP.

Zarządzenie nr 18/2018 z dnia 21 maja 2018 roku w sprawie wprowadzenia Oceny skutków ochrony wrażliwych danych osobowych, przetwarzanych w MiGBP.

Zarządzenie nr 19/2018 z dnia 25 maja 2018 roku w sprawie zmian w planie finansowym MiGBP, str.2

Zarządzenie nr 20/2018 z dnia 1 sierpnia 2018 roku w sprawie zmian w planie finansowym MiGBP

Zarządzenie nr 21/2018 z dnia 31 sierpnia 2018 roku w sprawie zmian w planie finansowym MIGBP, str. 2,

Zarządzenie nr 22/2018 z dnia 7 września 2018 roku w sprawie zmian w planie finansowym MiGBP

Zarządzenie nr 23/2018 z dnia 4 października 2018 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia skontrum księgozbiory w filii biblioteki w Mojęcicach.

Zarządzenie nr 24/2018 z dnia 5 października 2018 roku w sprawie uchylenia zarządzeń w sprawie ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych Rb-WS w zakresie wydatków strukturalnych w MiGBP.

Zarządzenie nr 25/2018 z dnia 5 października 2018 roku w sprawie uchylenia zarządzenia w sprawie szczegółowych procedur nadzoru w zakresie gospodarowania środkami pod względem legalności, gospodarności i celowości ewidencji w MiGBP.

Zarządzenie nr 26/2018 z dnia 5 października 2018 roku w sprawie zmian w planie finansowym MiGBP.

Zarządzenie nr 27/2018 z dnia 20 listopada 2018 roku w sprawie wyznaczenia pracowników MiGBP do udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Zarządzenie nr 28/2018 z dnia 28 listopada 2018 roku w sprawie zmian w planie finasowym MiGBP.

Zarządzenie nr 29/2018 z dnia 30 listopada 2018 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia w filii w Mojęcicach inwentaryzacji środków trwałych i pozostałych środków trwałych w użytkowaniu w drodze spisu z natury.

Zarządzenie nr 30/2018 z dnia 30 listopada 2018 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia w filii w Pełczynie inwentaryzacji środków trwałych i pozostałych środków trwałych w użytkowaniu w drodze spisu z natury.

Zarządzenie nr 31/2018 z dnia 30 listopada 2018 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia w filii w Starym Wołowie inwentaryzacji środków trwałych i pozostałych środków trwałych w użytkowaniu w drodze spisu z natury.

Zarządzenie nr 32/2018 z dnia 30 listopada 2018 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia w MiGBP w Wołowie inwentaryzacji środków trwałych i pozostałych środków trwałych w użytkowaniu w drodze spisu z natury.

Zarządzenie nr 33/2018 z dnia 30 listopada 2018 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych przekazanych do użytkowania, eksploatacji lub oddanych w trwały zarząd, które stanowią własność gminy Wołów.

Zarządzenie nr 34/2018 z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji środków pieniężnych przechowywanych w kasie, uzgodnienia sald z kontrahentami oraz weryfikacji sald ksiąg rachunkowych w siedzibie MiGBP w Wołowie.

Zarządzenie nr 35/2018 z dnia 30 listopada 2018 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia w filii w Lubiążu inwentaryzacji środków trwałych i pozostałych środków trwałych w użytkowaniu w drodze spisu z natury.

Zarządzenie nr 36/2018 z dnia 4 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany Regulaminu pracy Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Wołowie.

Zarządzenie nr 37/2018 z dnia 4 grudnia 2018 roku w sprawie uchylenia zarządzenia nr 4/2010 z dnia 15 czerwca 2010 w sprawie ustalenia prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla kobiet. 

Zarządzenie nr 38/2018 z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia ceny za udział jednej osoby w tygodniowym turnusie Półkolonii z biblioteką podczas wypoczynku zimowego organizowanego przez MiGBP w roku 2019.

Zarządzenie nr 39/2018 z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie zmian w planie finansowym MiGBP na 2018 rok, str. 1, str. 2, załącznik

Zarządzenie nr 40/2018 z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie zmian w planie finansowym MiGBP na rok 2018.