Zarządzenie nr 1/2017 z dnia 31 stycznia 2017 roku w sprawie sporządzania pisemnego zamówienia na usługi i dostawy w MiGBP w Wołowie

Zarządzenie nr 2/2017 z dnia 6 marca 2017 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia likwidacji pieczątek i trybu jej działania

Zarządzenie nr 3/2017 z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 1/2017 z dnia 31 stycznia 2017 

Zarządzenie nr 4/2017 z dnia 1 września 2017 roku w sprawie zmiany w planie finansowym MiGBP w Wołowie na rok 2017: str. 1, str. 2, str. 3

Zarządzenie nr 5/2017 z dnia 1 września 2017 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu prowadzenia  ewidencji przy zastosowaniu kasy rejestrującej obrotu i kwot podatku należnego w MiGBP w Wołowie.

Zarządzenie nr 6/2017 z dnia 31 października 2017 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 4/2014 Dyrektora MiGBP w Wołowie z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Kontroli Zarządczej w MiGBP w Wołowie 

Zarządzenie nr 7/2017 z dnia 31 października 2017 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania ze zbiorów i usług MiGBP w Wołowie. 

Zarządzanie nr 8/2017 z dnia 31 listopada 2017 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu funkcjonowania monitoringu wizyjnego w Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej w Wołowie. 

Zarządzenie nr 9/2017 z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji środków trwałych i przedmiotów nietrwałych w użytkowaniu w drodze spisu z natury w filii w Mojęcicach.

Zarządzenie nr 10/2017 z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji środków trwałych i przedmiotów nietrwałych w użytkowaniu w drodze spisu z natury w filii w Pełczynie.

Zarządzenie nr 11/2017 z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji środków pieniężnych przechowywanych w kasie, uzgodnienia sald z kontrahentami oraz weryfikacji sald ksiąg rachunkowych w siedzibie Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Wołowie. 

Zarządzenie nr 12/2017 z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji środków trwałych i przedmiotów nietrwałych w użytkowaniu w drodze spisu z natury w siedzibie Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Wołowie. 

Zarządzenie nr 13/2017 z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji środków trwałych i przedmiotów nietrwałych w użytkowaniu w drodze spisu z natury w filii w Starym Wołowie. 

Zarządzenie nr 14/2017 z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji środków trwałych i przedmiotów nietrwałych w użytkowaniu w drodze spisu z natury w filii w Lubiążu. 

Zarządzenie nr 15/2017 z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie  zwrotu kosztów zakupu okularów korygujących wzrok, pracownikom zatrudnionym w Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej w Wołowie, str. 2

Zarządzenie nr 16/2017 z dnia 27 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego MiGBP w Wołowie.

Zarządzenie nr 17/2017 z dnia 27 grudnia 2017 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia skontrum w księgozbioru w Filii w Starym Wołowie. 

Zarządzenie nr 18/2017 z dnia 27 grudnia 2017 roku w sprawie wprowadzenia Instrukcji obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów finansowo – księgowych MiGBP w Wołowie. 

Zarządzenie nr 19/2017 z dnia 27 grudnia 2017 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych przekazanych do użytkowania, ekspoatacji lub oddanych w trwały zarząd, a które stanowią własność Gminy Wołów.