STAN  ZBIORÓW na dzień 31 grudnia 2015 roku wynosi  92654 jednostek,

 

w tym: 
BIBLIOTEKA GŁÓWNA: 51033 jednostek: 
Dział dla Dorosłych -  20372 jednostek; 
Dział dla Dzieci i Młodzieży - 14271 jednostek; 
Dział Multimedialny - 16390 jednostek

 

FILIE: 41621 jednostek: 
Stary Wołów - 10498 jednostek; 
Pełczyn - 9926 jednostek; 
Mojęcice - 10115 jednostek; 
Lubiąż - 11082 jednostek