Zarządzenie nr 1/2016 z dnia 22 stycznia 2016 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia skontrum w Dziale Multimedialnym

Zarządzenie nr 2/2016 z dnia 1 marca 2016 roku w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie wprowadzenia Regulaminu Kontroli Zarządczej 

Zarządzenie nr 3/2016 z dnia 3 października 2016 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia likwidacji pieczątek i trybu jej działania.

Zarządzenie nr 4/2016 z dnia 10 października 2016 roku w sprawie wprowadzenie regulaminu korzystania z komputerów służbowych przez pracowników MiGBP w Wołowie

Zarządzenie nr 5/2016 z dnia 10 października 2016 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania ze służbowej poczty elektronicznej przez pracowników MiGBP w Wołowie

Zarządzenie nr 6/2016 z dnia 14 października 2016 roku w sprawie wprowadzenia Polityki bezpieczeństwa systemów informatycznych służących do przetwarzania danych osobowych w MiGBP

Zarządzenie nr 7/2016 z dnia 14 października 2016 roku w sprawie wprowadzenia Instrukcji Zarządzania Systemami Informatycznymi w MiGBP

Zarządzenie nr 8/2016 z dnia 14 października 2016 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego MiGBP , str. 1, str. 2, str. 3

Zarządzenie nr 9/2016 z dnia 31 października 2016 roku w sprawie ustalenia cen wynajmu sali konferencyjnej oraz sali komputerowej w MiGBP

Zarządzenie nr 10/2016 z dnia 28.12.2016 r w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji środków pieniężnych przechowywanych w kasie, uzgodnienia sald z kontrahentami oraz weryfikacji sald ksiąg rachunkowych w siedzibie MiGBP w Wołowie

Zarządzenie nr 11/2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie wprowadzenia Zasad (polityki) rachunkowości dla MiGBP w Wołowie. Str. 1,str. 2 

Zarządzenie nr 12/2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie Instrukcji obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów finansowo – księgowych MiGBP w Wołowie

Zarządzenie nr 13/2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchylenia zarządzenia nr 5 Dyrektora MiGBP, z dnia 14 stycznia 2008 roku.

Zarządzenie nr 14/2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie zmian w Regulaminie wynagradzania pracowników MiGBP w Wołowie, str. 1, str. 2, str. 3