STAN  ZBIORÓW na dzień 31 grudnia 2013 roku wynosi  99010 jednostek,

 

w tym: 
BIBLIOTEKA GŁÓWNA: 57475 jednostek: 
Dział dla Dorosłych - 26277 jednostek; 
Dział dla Dzieci i Młodzieży - 14123 jednostek; 
Dział Multimedialny - 17075 jednostek

 

FILIE: 41535 jednostek: 
Stary Wołów - 10557 jednostek; 
Pełczyn - 9520 jednostek; 
Mojęcice - 9910 jednostek; 
Lubiąż - 11548 jednostek