Zarządzenie nr 1/2015 z dnia 4 lutego 2015 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji środków trwałych i przedmiotów nietrwałych w użytkowaniu  w drodze spisu z natury w filii w Mojęcicach

Zarządzenie nr 2/2015 z dnia 4 marca 2015 roku w sprawie uchylenia zarządzenia nr 6 z dnia 4 października 2011 roku

Zarządzenie nr 3/2015 z dnia 9 marca 2015 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji środków trwałych i przedmiotów nietrwałych w użytkowaniu w drodze spisu z natury w filii w Pełczynie

Zarządzenie nr 4/2015 z dnia 4 lutego 2015 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji środków trwałych i przedmiotów nietrwałych w użytkowaniu w drodze spisu z natury w filii w Lubiążu

Zarządzenie nr 5/2015 z dnia 17 marca 2015 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia skontrum księgozbioru w Dziale dla Dorosłych

Zarządzenie nr 6/2015 z dnia 9 kwietnia 2015 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji środków trwałych i przedmiotów nietrwałych w użytkowaniu w drodze spisu z natury w filii w Starym Wołowie

Zarządzenie nr 7/2015 z dnia 25 czerwca 2015 roku w sprawie wprowadzenia przepisów kancelaryjno-archiwalnych w Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej w Wołowie

Zarządzenie nr 8/2015 z dnia 21 października 2015 roku w sprawie zmiany Regulaminu pracy Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Wołowie

Zarządzenie nr 9/2015 z dnia 26 października 2015 roku w sprawie zmiany Regulaminu organizacyjnego Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Wołowie: str. 1, str. 2, str. 3, str. 4, str. 5

Zarządzenie nr 10/2015 z dnia 30listopada 2015 roku w sprawie wprowadzenia Zakładowego Regulaminu Funduszu Świadczeń Socjalnych w Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej w Wołowie: str. 1, str. 2, str. 3, str. 4

Zarządzenie nr 11/2015 z dnia 29.12.2015 r w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji środków pieniężnych przechowywanych w kasie, uzgodnienia sald z kontrahentami oraz weryfikacji sald ksiąg rachunkowych w siedzibie MiGBP w Wołowie