ROK 2014

Zarządzenie nr 1/2014 z dnia 5 lutego 2014 w sprawie powołania komisji do przekazania/ przyjęcia kasy w MiGBP w Wołowie 

Zarządzenie nr 2/2014 z dnia 10 marca 2014 w sprawie dni wolnych od pracy dla pracowników MIGBP w Wołowie w roku 2014

Zarządzenie nr 3/2014 z dnia 20 marca 2014 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji środków trwałych i przedmiotów nietrwałych w użytkowaniu w drodze spisu z natury w siedzibie MiGBP w Wołowie

Zarządzenie nr 4/2014 z dnia 24 marca 2014 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Kontroli Zarządczej
strona 1 , strona 2strona 3strona 4

Zarządzenie nr 5/2014 z dnia 4 kwietnia 2014 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia skontrum księgozbioru w filii biblioteki w Pełczynie

Zarządzenie nr 6/2014 z dnia 4 kwietnia 2014 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Kontroli Zbiorów 
strona 1strona 2strona 3

Zarządzenie nr 7/2014 z dnia 16 maja 2014 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia skontrum księgozbioru w filii biblioteki w Mojęcicach

Zarządzenie nr 8/2014 z dnia 5 czerwca 2014 roku w sprawie zmiany Regulaminu pracy Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Wołowie

Zarządzenie nr 9/2014 z dnia 6 czerwca 2014 roku w sprawie upoważnienia pracownika do zastępowania Dyrektora Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Wołowie

Zarządzenie nr 10/2014 z dnia 16 lipca 2014 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia skontrum księgozbioru w filii biblioteki w Starym Wołowie

Zarządzenie nr 11/2014 z dnia 11 sierpnia 2014 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia skontrum księgozbioru w filii biblioteki w Lubiążu

Zarządzenie nr 12/2014 z dnia 22 października 2014 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia skontrum księgozbioru w Dziale dla Dzieci i Młodzieży

Zarządzenie nr 13/2014 z dnia 22 grudnia 2014 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji środków pieniężnych przechowywanych w kasie, uzgodnienia sald z kontrahentami oraz weryfikacji sald ksiąg rachunkowych w Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej w Wołowie

Zarządzenie nr 14/2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 9/2013 Dyrektora MiGBP w Wołowie z dnia 10.09.2013 roku w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego MiGBP w Wołowie