STAN  ZBIORÓW na dzień 31 grudnia 2014 roku wynosi  98185 jednostek,

 

w tym: 
BIBLIOTEKA GŁÓWNA: 57044 jednostek: 
Dział dla Dorosłych -  25628 jednostek; 
Dział dla Dzieci i Młodzieży - 14408 jednostek; 
Dział Multimedialny - 17008 jednostek

 

FILIE: 41141 jednostek: 
Stary Wołów - 10439 jednostek; 
Pełczyn - 9686 jednostek; 
Mojęcice - 9894 jednostek; 
Lubiąż - 11122 jednostek