STAN  ZBIORÓW na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosi  84871 jednostek,

 

w tym: 
BIBLIOTEKA GŁÓWNA: 46594 jednostek: 
Dział dla Dorosłych -  23541 jednostek; 
Dział dla Dzieci i Młodzieży - 13726 jednostek; 
Dział Multimedialny - 9327 jednostek

 

FILIE: 38277 jednostek: 
Stary Wołów - 10899 jednostek; 
Pełczyn - 9678 jednostek; 
Mojęcice - 7823 jednostek; 
Lubiąż - 9877 jednostek