STAN  ZBIORÓW na dzień 31 grudnia 2017 roku wynosi  82712 jednostek,

 

w tym: 
BIBLIOTEKA GŁÓWNA: 44171 jednostek: 
Dział dla Dorosłych -  22724 jednostek; 
Dział dla Dzieci i Młodzieży - 13797 jednostek; 
Dział Multimedialny - 7650 jednostek

 

FILIE: 38541 jednostek: 
Stary Wołów - 10673 jednostek; 
Pełczyn - 9868 jednostek; 
Mojęcice - 7764 jednostek; 
Lubiąż - 10236 jednostek