STAN  ZBIORÓW na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosi  84029 jednostek,

 

w tym: 
BIBLIOTEKA GŁÓWNA: 43732 jednostek: 
Dział dla Dorosłych -  22057 jednostek; 
Dział dla Dzieci i Młodzieży - 14030 jednostek; 
Dział Multimedialny - 7645 jednostek

 

FILIE: 40297 jednostek: 
Stary Wołów - 10479 jednostek; 
Pełczyn - 9872 jednostek; 
Mojęcice - 9061 jednostek; 
Lubiąż - 10885 jednostek